โรงพยาบาล/สถาบัน

 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ที่ตั้ง ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ตั้ง 282 หมู่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
169 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
ที่ตั้ง 440 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
ที่ตั้ง 472 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ที่ตั้ง 210 หมู่ 11 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ที่ตั้ง 61 ซอยเทศบาล 19 ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 สถาบันราชานุกูล
ที่ตั้ง 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เนื้อหา : สถาบันราชานุกูล...อยากทราบพัฒนาการของบุตรหลานว่าปกติหรือไม่ ลองทำแบบทดสอบ
 โรงพยาบาลศรีธัญญา
ที่ตั้ง โรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
10   สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ที่ตั้ง 196 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
11   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ที่ตั้ง 289 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
12   โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ที่ตั้ง 176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต
13   โรงพยาบาลสวนปรุง
ที่ตั้ง 131 ถนนช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต, ห้องสมุด, แบบทดสอบทางสุขภาพจิต
14   โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ที่ตั้ง 212 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต
15   โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ที่ตั้ง 86 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
16   โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
ที่ตั้ง 2 หมู่ 4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต, แบบทดสอบทางสุขภาพจิต
17   สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ที่ตั้ง 75/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต
18   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ที่ตั้ง 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 เนื้อหา : ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ( Mental Health Crisis Center ) เวบไซต์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุวิกฤต ที่ไม่อาจคาดถึง
19   สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ที่ตั้ง 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต, ห้องสมุด, งานวิจัย
20   Department of Mental Health
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
21   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ที่ตั้ง 169 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต, แบบทดสอบทางสุขภาพจิต, ห้องสมุด

ทั้งหมด : 21 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

 

Preset Colors