แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2563   ข้อมูลสถิติหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 56 
  2563   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2564 186 
  2562   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2_2563 162 
  2562   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1_2563 210 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 320 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 204 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 224 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 359 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 225 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 426 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 392 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 383 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 273 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 215 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 257 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 253 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 241 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 234 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 244 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 226 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 226 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 254 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 377 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 260 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 217 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 237 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 255 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 250 

 

Preset Colors