สรุปผลการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2564   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5เดือน) 69 
  2563   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 141 
  2562   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 291 
  2561   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 289 
  2560   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 211 
  2559   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 245 
  2558   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 284 
  2557   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 278 
  2556   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 244 
  2555   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2555 239 
  2554   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2554 227 
  2553   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2553 368 

 

Preset Colors