สรุปผลการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2565   ข้อมูลสถิติการให้บริการ การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562-2564 48 
  2565   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ5เดือน) 69 
  2564   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 156 
  2564   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5เดือน) 221 
  2563   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 289 
  2562   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 393 
  2561   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 393 
  2560   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 282 
  2559   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 350 
  2558   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 345 
  2557   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 385 
  2556   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 312 
  2555   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2555 299 
  2554   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2554 353 
  2553   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2553 440 

 

Preset Colors