สรุปผลการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2567   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 
  2567   ข้อมูลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 เดือนแรก 10 
  2566   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือน) 741 
  2566   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,255 
  2566   ข้อมูลสถิติการให้บริการ การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 127 
  2565   ข้อมูลสถิติการให้บริการ การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562-2564 292 
  2565   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ5เดือน) 473 
  2564   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,045 
  2564   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5เดือน) 373 
  2563   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 577 
  2562   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 566 
  2561   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 566 
  2560   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 380 
  2559   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 552 
  2558   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 444 
  2557   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 565 
  2556   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 391 
  2555   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2555 387 
  2554   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2554 464 
  2553   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2553 565 

 

Preset Colors