สรุปผลการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2565   ข้อมูลสถิติการให้บริการ การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562-2564 131 
  2565   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ5เดือน) 257 
  2564   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 369 
  2564   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5เดือน) 263 
  2563   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 367 
  2562   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 449 
  2561   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 424 
  2560   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 308 
  2559   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 460 
  2558   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 376 
  2557   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 487 
  2556   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 334 
  2555   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2555 322 
  2554   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2554 383 
  2553   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2553 470 

 

Preset Colors