สรุปผลการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2566   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือน) 199 
  2566   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 270 
  2566   ข้อมูลสถิติการให้บริการ การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 45 
  2565   ข้อมูลสถิติการให้บริการ การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562-2564 231 
  2565   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ5เดือน) 375 
  2564   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 577 
  2564   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5เดือน) 314 
  2563   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 468 
  2562   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 501 
  2561   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 491 
  2560   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 335 
  2559   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 501 
  2558   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 402 
  2557   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 519 
  2556   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 353 
  2555   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2555 343 
  2554   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2554 424 
  2553   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2553 511 

 

Preset Colors