สรุปผลการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2566   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือน) 54 
  2566   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 63 
  2566   ข้อมูลสถิติการให้บริการ การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 22 
  2565   ข้อมูลสถิติการให้บริการ การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562-2564 213 
  2565   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ5เดือน) 352 
  2564   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 525 
  2564   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5เดือน) 298 
  2563   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 428 
  2562   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 482 
  2561   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 469 
  2560   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 321 
  2559   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 491 
  2558   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 389 
  2557   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 510 
  2556   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 345 
  2555   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2555 335 
  2554   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2554 417 
  2553   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2553 499 

 

Preset Colors