สรุปผลการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2562   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 77 
  2561   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 123 
  2560   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 67 
  2559   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 58 
  2558   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 145 
  2557   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 108 
  2556   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 97 
  2555   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2555 106 
  2554   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2554 96 
  2553   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2553 139 

 

Preset Colors