สรุปผลการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2567   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 241 
  2567   ข้อมูลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 เดือนแรก 52 
  2566   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือน) 775 
  2566   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,319 
  2566   ข้อมูลสถิติการให้บริการ การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 154 
  2565   ข้อมูลสถิติการให้บริการ การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562-2564 320 
  2565   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ5เดือน) 501 
  2564   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,095 
  2564   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5เดือน) 393 
  2563   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 602 
  2562   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 590 
  2561   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 590 
  2560   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 405 
  2559   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 576 
  2558   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 467 
  2557   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 586 
  2556   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 411 
  2555   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2555 407 
  2554   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2554 486 
  2553   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2553 587 

 

Preset Colors