ข่าว/ประกาศ/บทความ

iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 26/6/2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 13 
 24/11/2560   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 36 
 8/10/2560   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 43 
 10/10/2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 104 
 1/9/2560   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 47 
 29/9/2560   รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 135 
 29/9/2560   แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 81 
 1/9/2560   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 35 
 1/9/2560   ผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 35 
 1/9/2560   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 37 
 1/9/2560   รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2557 32 
 1/9/2560   แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผล 41 

 

Preset Colors